Institut Teknologi Sains Bandung

Dosen Sains Data ITSB Samsul Arifin

Dr. Samsul Arifin, S.Si., M.Sc.

Ketua Program Studi Sains Data